Kranvattenbrist hotar tusentals hushåll

Det kan bli brist på kranvatten i höst för tusentals hushåll i norra Sverige, om det inte kommer rikligt med regn under september. Det är den ovanligt varma och torra sommaren som ställer till problem.
– Det är väl i första hand de som har grävda brunnar som hamnar i riskzonen för de har redan låga nivåer i sina brunnar idag. Skulle det inte bli nederbörd nu i höst med ordentliga regn kan det bli risk för att det blir allvarligare, säger Marko Jockimäki som äger ett företag som borrar vattenbrunnar i Örnsköldsvik. Gäller norra Sveriges inland Problemet med brist på vatten gäller norra Sveriges inland, där grundvattennivåerna legat under det normala i stort sett hela sommaren. Under augusti har nivåerna skjunkit med ytterligare 40 centimeter. En miljon människor i Sverige omfattas inte av kommunala vattennät och är beroende av enskild vattenförsörjning och för ett tusental av de hushållen kan situationen bli kritisk i höst. ”Kan ta slut” – Vattnet kan ta slut helt enkelt, så vet man sedan tidigare att man brukar ha låga nivåer så får man se över sin vattenanvändning och inte använda mer vatten än man verkligen behöver, säger Magnus Åsman är hydrogeolog på Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU. I de kommunala ledningarna finns det fortfarande tillräckligt med vatten, men i Örnsköldsvik har vattennivån i de kommunala vattentäkterna sjunkit kraftigt och Per Hörnblad, vattenverksmaskinist i Örnsköldsvik är orolig inför vintern. – Om vi inte får rikligt med regn kommer brunnar att sina och våra borrhål kommer också att påverkas utav detta.
Maria Höglund med hjälp av SR Västernorrland