MEDIER I KRIG

om nyhetsmedias ensidighet och om media som krigets offer och tillskyndareLördag 13 januari

Intervju med den amerikanske journalisten Dahr Jamail, som avslöjade tortyr och fosforvapen i Irak långt innan övriga media. Han utvecklar sin kritik mot de stora nyhetsbolagen och reporter Saam Kapadia intervjuar också kritiker av Sveriges Radios egna krigsnyheter och låter Ginna Lindberg, utrikeschef Ekot, svara.  

Och reportage från ett seminarium om ”Peace Journalism” med Jake Lynch, fd korrespondent för BBC och Sky News, nu chef institutionen för freds- och konfliktforskning vid universitetet i Sydney, Australien, som skrivit bok med samma titel. Han förfäktar att journalistiska konventioner leder till okritisk krigspropaganda. 

Kommentarer i studio av Kristina Riegert, docent i medie- och kommunikationsvetenskap verksam på Försvarshögskolan och Södertörns Högskola samt Erik Berggren, frilansjournalist, fd universitetslärare och även forskningssamordnare vid Arbetslivsinstitutet.

Dessutom möter Konflikt Daniel Ellsberg, den amerikanske fd UD-tjänstemannen som med risk för eget liv läckte dokumentensom visade att Vietnamkriget inte kunde vinnas.Idag efterlyser han fler i den amerikanska administrationen som vågar agera likadant. Reporter Daniela Marquardt.  

Och i Konflikts andra del; reportage om ett allt repressivare ryskt medieklimat sett genom ett besök på radiostationen Echo Moskva. Reporter Fredrik Wadström. Uppföljande samtal med Joanna Kurosz, fd TT-korrespondent i Moskva.

Programledare: Silan Diljen                              Producent: Mikael Olsson