Svårt att ta emot elapparater

Mängden uttjänta elektriska och elektroniska apparater, som lämnas till kommunernas återvinningscentraler, ökade under sommaren så mycket att det uppstått praktiska problem med att ta emot allihop. Det rapporterar Svenska renhållningsföreningen i ett nyhetsbrev. Sedan halvårsskiftet i år är det gratis att lämna in gamla apparater och på många håll svämmar containrarna över.