De redan svaga får det sämre

Ensamma mammor, invandrare och ungdomar är mer än andra utsatta för våld och brott.
De är också samhällets förlorare trots den ekonomiska återhämtningen i slutet av 1990-talet. Det konstaterar konstaterar kommittén Välfärdsbokslut som idag överlämnar en ny rapport - Ofärd i välfärden - till regeringen. Klyftorna i samhället ökar, skriver kommitténs forskare i en debattartikel i Dagens Nyheter. Den socialpolitiska utmaningen blir - att utnyttja de lärdomar vi fått av utvecklingen under 1990-talet - och söka medel för att motverka att redan missgynnade grupper drabbas hårdare än andra av dåliga tider.