Vittneshot straffas hårdare

I höst lägger regeringen fram ett förslag om kraftigt skärpta straff för den som hotar vittnen och målsägande i rättegångar.
Det maximala straffet för övergrepp i rättssak föreslås bli höjt från två till åtta års fängelse. Förutom regeringens förslag om skärpt straff kommer Rikspolisstyrelsen så småningom också med ett nationellt handlingsprogram för att stärka vittnens och brottsoffers ställning. Enligt Sydsvenska Dagbladet finns bland annat planer på att upprätta fyra särskilda polisenheter i landet som ska kunna hjälpa utsatta personer med övervakning, skyddat boende, sekretesskydd och ekonomiska frågor.