Ryssar avvisade från Vännäs

De saknade giltigt visum och måste återvända hem, eller resa tillbaka till Finland, dit de har visum för att plocka bär.
Polisen i Västerbotten har avvisat ett 20-tal ryska medborgare från campingplatsen i Vännäs. Ryssland ingår inte i Schengensamarbetet, och därför kontrollerades ryssarnas viseringar. Enligt polisen räckte det inte med det visum de hade till Schengenlandet Finland.