150 invandrare vill ha vårdjobb

150 personer med utländska vårdutbildningar har nu anmält sitt intresse för att jobba i vården i Västra Götaland. Och det är betydligt fler än vad regionen hade hoppats på när man började leta efter invandrad arbetskraft i våras. Bland dem som anmält sig finns 40 läkare, 60 sjuksköterskor, fem apotekare och femton tandläkare.Nu ska regionen försöka hitta praktikplatser åt dem som klarat språkproven.