Sänkt bidrag missgynnar landsbygden

Vägverket kommer att sänka bidragen till enskilda vägar nästa år. Bidraget kommer att sänkas med fem procent och berör 157 mil av länets vägnät.
Sammanlagt minskas det årliga driftsbidraget med en halv miljon kronor. Enligt vägverket är anledningen att det statliga anslaget inte räcker till. I länet drabbas omkring 750 vägsamfälligheter av sänkningen. -Det här missgynnar landsbygden, säger Bengt Landin, ansvarig för Sibbamålas vägsamfällighet.