Minskad trafik från Ängeholms flygplats

Antalet personer som väljer att ta flyget fortsätter att minska. På Ängelholms flygplats minskade antalet passagerare med 8 procent om man jämför augusti i år med augusti förra året. Siffrorna kommer från Luftfartsverket. Antalet passagerare från samtliga Luftfartsverkets flygplatser minskade med 12 procent under samma period. Antalet utrikespassagerare minskade med 11 procent.