Polis bevakar skolstarten

Skolorna startar under den närmaste veckan och i samband med det kommer polisen att finnas på plats för att kontrollera att bilister och skolbussar håller rätt hastighet utanför skolorna. Dessutom ska polisen kontrollera skolbussarnas säkerhet .