Åskoväder satte igång många automatlarm

SOS alarm och brandkåren fick mycket att göra på tordagsförmiddagen när ett åskoväder drog in över länet. Många automatlarm sattes igång av åskovädret.
I Örebro slog blixten ner i ett cykelställ utanför Engelbrektskolan. Det blev en smäll som hördes vida omkring. Brandlarmet tjöt en lång stund eftersom blixten förstört den apparat som gör det möjligt att återställa larmet. Brandkåren fick också rycka ut till SCB:s hus på Klostergatan i Örebro, sen vittnen sett rök och ett starkt ljussken på taket. Men brandkåren kunde konstatera att det inte hade uppstått någon brand i huset.