Tyst från näringslivet i valrörelsen

Frågor om tillväxt och företagens villkor har fått en undanskymd plats i det här valet. En orsak till det här är att kända direktörer och företagens organisationer avstår från att öppet kritisera regeringen. Moderaternas näringspolitiske talesman Per Westerberg anser att regeringen försöker tysta ner företagsfrågor, men han är också kritisk till branschens egna organisationer.
–Det är inte bara socialdemokraterna som duckar, utan även näringslivets organisationer och industrifacken är väldigt passiva i den här valrörelsen, säger Per Westerberg. Upprop från 101 direktörer Inför förra valet 1998 var det många från näringslivet som såg till att företagsfrågor debatterades livligt. Ett upprop av 101 direktörer fick fart på debatten om företagsflytt, energipolitiken och skatt för utländska experter. Tyst bland direktörerna I dag är det tyst i direktörsleden. Den allmänna förtroendekrisen för näringslivets toppar, med börsras, redovisningsskandalerna och Percy Barneviks pensionsaffär i minnet har säkert spelat en stor roll. En annan viktig förklaring, enligt Per Westerberg, är att diskussionen flyttat in i slutna rum. –Det förefaller som man mer har valt att föra interna diskussioner i slutna rum och det tycker jag är beklagligt ur allmändemokratiskt synvinkel. Ny strategi Sören Gyll var tidigare chef chef för Volvo och en av dom 101 upproriska direktörerna 1997. Nu är han ordförande för den inflytelserika organisationen Svenskt Näringsliv, det ihopslagna Saf och Industriförbundet. Där har en ny strategi stakats ut, nu gäller inte längre konfrontation och öppen debatt med regeringen. –Vi har valt en mycket rak dialog med regeringen. Vi har däremot inte gått ut och öppet konfronterat som kanske har skett tidigare. Vi tror att det är bättre att föra dialogen i det mer begränsade rummet, men dock vara väldigt rak. Förut har det kanske varit en rad hårda rubriker, men inte mycket mer och det har inte lett till någonting, säger Sören Gyll. Bedrivit lobbyarbete Frågan är då vad bytet från konfrontation till lågmäld dialog gett för resultat? Svenskt Näringsliv har bedrivit lobbyarbete för arbetskraftisinvandring, för att förmögenhetsskatten tas bort och för ökad konkurrens inom vården. –Jag upplever att de tar dem till sig, de hamnar i utredningar och sen händer inte mycket mer, säger Sören Gyll. Kan man då säga att er strategi att föra den här formen av dialog med regeringen är framgångsrik? –Jag har inte sagt att den är framgångsrik, jag sa att den andra där vi skrek, eller där vi använde andra ord, den gav ingen verkan heller, säger Sören Gyll.
Sören Granath