Äldre fäder får oftare schizofrena barn

Män som är över 45 år gamla när de blir pappor löper en nästan tredubblad risk att få barn med schizofreni, jämfört med män som blir fäder när de är 20 år. Vad sambandet beror på är ännu inte klarlagt
Psykiatern Christina Dahlman på Samhällsmedicin vid Stockholms läns landsting publicerar forskningsresultat som klart visar sambandet i en amerikansk psykiatritidskrift och i samma nummer av tidskriften finns en annan studie av schizofrena personer som kommit fram till samma sak, skriver Dagens Nyheter.