Vårdköerna minskar inte - trots statligt stöd

Efter åtta månader så har patienterna inom kvinnosjukvården vid Sunderby Sjukhus ännu inte sett något resultat av dom statliga pengar som skulle korta köerna inom vården.
Det är lika lång väntan som förut till vissa operationer - och upp till ett år för patienter som har remiss till ett första besök hos gynläkare. Men enligt Elsa Lehtonen, som är enhetschef för kvinnosjukvården i Sunderbyn, så blir det bättre nu i höst eftersom man då får fler gynläkare. - Det här sker inom ramen för ordinarie budget, säger hon. När det gäller dom statliga kökortningspengarna så finns en annan plan. Dom ska gå till att öppna en kvällsmottagning för att beta av den långa kön av patienter med remiss. Elsa Lehtonen hoppas att det kan genomföras redan i höst. Hittills har dock planen stupat på att det inte gått att komma överens med personalen om hur övertiden ska ersättas.