Nej till vindkraftverket

Att sätta upp ett vindkraftverk i Visby hamn är omöjligt med hänsyn till stadsbilden. Det säger länsantikvarie Lennart Edlund angående förslaget som kom från kommunen och högskolan. Edlund är helt emot förslaget och tycker inte ens att det är värt att undersöka det vidare.
Förslaget kom upp i samband med byggandet av det nya Almedalsbiblioteket. Kommunen vill skapa miljövänlig energikälla samtidigt som högskolan skulle kunna använda vindkraftverket i sin utbildning i vindkraftsteknik. Politikerna i tekniska nämnden ska nu ta ställning i frågan.