Låga kostnader för sjukresor

Västernorrland hade den lägsta kostnaden för sjukresor av alla norrlandslän. Varje invånare reste under fjolåret för 166 kronor per person under fjolåret. Det kan jämföras med 229 kronor i västerbotten Å 239 kronor i norrbotten