Misskötta djur i Sundsvall

Ett jordbrukarpar i Sundsvall har misskött sin nörkreatur så illa att miljönämnden idag väntas begära att paret inte längre ska få handha eller äga djur. Miljökontoret har flera gånger inspekterat gården och funnit att djuren varit magra, att renhållningen varit dålig och att djuren fått varit ute dygnet runt utan skydd. Ett av djuren var så dålig vid en inspektion att det fick avvlivas på plats. Det är länstyrelsen som formellt beslutar om förbud mot att handha djur och miljönämnden väntas alltså vid sitt möte som pågår just föreslå länstyrelsen detta.