Flygutbildning i Linköping oroar skärgårdsbor

Försvarsmaktens planer att förlägga all utbildning av stridspiloter till Linköping oroar boende i skärgården. - Övningsflyget över ostkusten kan komma att öka radikalt, tror Fredrik Flink som bor i Västerviks norra skärgård.
Regeringen fattade beslut om att förlägga den militära flygutbildningen till Linköping i december förra året och nu håller länstyrelsen i Östergötland på att göra en miljöprövning av ärendet. Beslut i frågan ska definitivt fattas våren 2003. Om allt går enligt planerna kommer antalet starter och landningar från Malmen att uppgå till närmare 62 000 på ett år, något som i allra högsta grad kan komma att påverka skärgården. Fredrik Flink säger att antalet flygningar idag är på gränsen till uthärdliga, men tillägger att det ändå emellanåt kan låta som rena bombattacker.