EU accepterar öppenhetsregler

Både ett utskott i EU-parlamentet och EU-kommissionen sade på onsdagen ja till nya öppenhetsregler inom unionen. Reglerna gäller vilken grad av offentlighet som ska gälla för olika dokument.
Med röstsiffrorna 28 för och 6 mot antog EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter förslaget om nya öppenhetsregler inom unionen. Eftersom EU-parlamentet oftast följer utskottets linje talar det mesta för att reglerna kommer att godkännas även formellt när ledamöterna i parlamentet möts i nästa vecka. Vid sitt ordinarie möte på onsdagen enades också de 20 EU-kommissionärerna om att acceptera den kompromisstext som tagits fram av det svenska EU-ordförandeskapet. Kort därefter gav också EU-ländernas ambassadörer sitt godkännande.