Bostadsbyggandet minskar

I Sörmland minskade bostadsbyggandet med drygt 30 procent under första halvåret i år.
Enligt Statistiska centralbyråns uppgifter påbörjades inga nya flerbostadshus i länet, medan antalet nybyggda småhus ökade marginellt. Under första halvåret i år ökade bostadsbyggandet i landet med 12 procent jämfört med samma period förra året.