Flytt av skolflyg dröjer

Någon gång i höst väntas ett avtal vara klart mellan Eskilstuna kommun, Luftfartsverket och Lid Air som planerar en flytt av skolflyg från Bromma till flygplatsen i Kjula.
Men Luftfartsverket och Lid Air, som har hand om skolflygutbildningen, är inte är överens. Men just nu ser det ut som om Lid Air kommer att flytta sin dagliga flygverksamhet, men behålla huvudkontoret på Bromma. Anledningen är att Luftfartsverket vill avgiftsbelägga den lätta trafiken på Bromma för att satsa på affärs- och reguljärflyg. Det säger Dan Lundvall, marknadsdirektör på Luftfartsverket. Då kommer Lid Air av allt att döma inte ha råd att vara kvar.