Valsedlar på villovägar

På flera håll i länet har Posten misslyckats med utdelningen av de politiska partiernas valutskick. Vissa hushåll har fått valsedlar för fel valkrets, andra kan ha blivit utan valsedlar från något av partierna. Men Posten har ingen förklaring till strulet.
Posten hanterar totalt 38 miljoner valutskick inför valet i år. Men någonting har gått fel, och 30 tusen valsedlar har därför inte nått rätt brevlådor. I Borlänge har vissa områden aldrig nåtts av miljöpartiets utskick, i Hedemora fick en del hushåll vänsterpartiets valsedlar för Falun, och i Orsa delades Malungs vänsterlistor ut. Men Posten kan inte förklara vad som gått fel: - Vi vet inte det i nuläget, men vi ska naturligtvis utreda hos oss vad det är som har gått snett, säger Birgitta Johansson, informationschef för Posten i Dalarna till Dalanytt. Just nu letar Posten inte efter felet. Iställer koncentrerar man sig på att hitta lösningar för de partier som inte fått ut sina valsedlar på rätt sätt: - Vi erbjuder oss att bekosta nytryck av valsedlarna och utdelning av dem. I vissa fall har man nöjt sig med att vi har delat ut deras broschyr en gång till. Vi har också gått ut och satt in anonser i tidningarna i en del fall, för att tala om att vi har gjort fel och tala om var man kan hämta valsedlar istället, berättar Birgitta Johansson. Valsedelns väg till brevlådan - Partierna lämnar in sina utskick till Posten. - Utskicken körs till en gruppreklamcentral, där dom sorteras i en maskin. - Valutskicken skickas vidare till Brevterminalen i Uppsala och sorteras ihop med den vanliga posten. - Posten och valutskicken körs tillbaka till Dalarna. Alltihop lämnas av på brevbärarkontoren för att sedan delas ut till hushållen.