Socialbidragskostnaderna i Bengtsfors fördubblade

Socialbidragskostnaderna i Bengtsfors har mer än fördubblats under första halvåret i år till 1,8 miljoner kronor visar Socialstyrelsens senaste statistik.
I Västra Götalands län som helhet har annars kostnaderna för socialbidrag sjunkit med sex procent i år. Men i Bengtsfors kommun har alltså utgifterna ökat kraftigt. Också Dals Ed har fått ökade utgifter för socialbidrag, en uppgång med 27 procent I Munkedal är utvecklingen den motsatta. Kostanderna för socialbidrag sjönk där med 21 procent under första halvåret jämfört med samma period förra året.