Doorman om Centerman

Igår kväll kom ju det överraskande beskedet att ABBs VD Jörgen Centerman avgår efter en konflikt med styrelseordföanden Jürgen Dormann.
Det är inte första gången som det blir konflikter mellan höga chefer och personer i ABB´s styrelse. Även under Barnevisk tid fanns det stora meningsskiljatigheter emellanåt. Nye VD´n vet inte varför det blivit så många konflikter i ABB de senaste åren, men misstänker att det kan vara en kulturfråga. “Det kan vara en kultur inom företaget som utvecklats under åren, men nu är det bakom oss.” Jörgen Centerman säger att det var en konflikt mellan dig och honom som fick honom att sluta. Att ni inte kunde samarbeta. Håller du med om den beskrivningen? “ Vi måste kunna diskutera frågor öppet och intensivt på styrelsemötena om det behövs. Det är fullt normalt. Att bara sitta där och lyssna på vad företagsledningen har för åsikter leder ingenstans.”