Inga skäl till oro över flygbuller

Det finns inga skäl för de boende i skärgården att oroas över flygbuller om planerna på en stridspilotutbildning i Linköping går i lås. Det säger ställföreträdande flottiljchef på F16 Malmen, Lars Olin, efter oron från boende i Västerviks norra skärgård. Han menar att grundutbildningen kommer göras till största delen på mycket hög höjd och framförallt inne över land. Dessutom bullrar de nya motorerna i SK-60-planen väldigt lite, enligt Olin.