Huvudlöss vanliga bland elever

Inför skolstarten uppmanar skolsköterskor runt om i landet föräldrar att avlusa sina barn. Men på Gotland vill man inte gå ut med sådana uppmaningar, trots att huvudlöss är vanligt bland skolbarnen också här, eftersom det skapar oro bland föräldrar och leder till överdriven behandling mot löss säger skolsköterskan Annelie Frank vid Solbergaskolan i Visby.
Det är framför allt överdriven behandling som har gjort huvudlössen motståndskraftiga mot de medel som finns. Föräldrar rekommenderas istället att använda luskam, som inte gör huvdlössen resistenta. Huvudlöss förekommer hela skolåret och inte bara i perioder som förut och att inte bara de små barnen drabbas utan också äldre. Men det kan också vara så att skolsköterskorna oftare kontaktas idag eftersom det numera inte anses vara så pinsamt att drabbas av huvudlöss.