Processoperatör är ett framtidsjobb

Billeruds pappersbruk i Karlsborg behöver nya utbildade processoperatörer och har därför dragit igång en lärlingsutbildning för 16 blivande processoperatörer.
Redan nu behövs vikarier och under den närmaste 10-årsperioden behöver Billerud ersätta ett 70-tal personer som går i pension. Personalchefen Anne Karlenius säger att det är viktigt att få ut signalen till ungdomarna att de här jobben kommer. Efter två misslyckade försök att starta en eftergymnasial utbildning i samarbete med Kalix UniverCity har företaget tagit saken i egna händer. Billerud kommer att göra ännu ett försök att etablera en processoperatörsutbildning vid Kalix UniverCity, för det framtida behovet av nyrekrytering finns också vid andra bruk.