Socialdemokraterna lovar kortare vårdköer

Operationskapaciteten ska ökas på Blekingesjukhuset. Socialdemokraterna, som länge varit hårt kritiserade för att vårdköerna till operationer är för långa, kortar nu köerna med en tredjedel.
Det är inom områdena ortopedi, kirurgi och uriologi som köerna för operation ska kortas. Satsningen kostar 3 och en halv miljon och sträcker sig fram till årsskiftet. Enligt Bernth Johnson kommer socialdemokraterna att fortsätta att satsa på kortare operationsköer nästa år om partiet vinner valet.