Karlskronaturism får kritik

Karlskrona kommuns turismverksamhet kan bli bättre om strategier och målsättningar bli klarare. Det skriver kommens revisorer i en rapport.
Enligt rapporten har verksamheten behov av bättre uppföljning och utvärdering. Revisorerna föreslår även en uppdelning och renodling av verksamheten för att nå bättre resultat. Men den sammanfattande bedömningen av turismverksamheten visar på ett gott reslutat enligt revisorerna och flera mål har uppflyllts.