Varmt klimat ändrar fjällflorans karaktär

De senaste årtiondenas varmare klimat leder nu till att fjällfloran är på väg att ändra karaktär. Plantor av ädla lövträd återfinns på hög höjd i fjällen och växter som inte alls hör hemma där håller nu på att etablera sig.

Leif Kullman, professor i naturgeografi vid Umeå universitet, har under många år studerat hur klimatförändringen påverkar ekologin och växtsammansättningen i fjällen. Hans resultat har bland annat publicerats i tidskriften Fauna och flora.

– Vi ser faktiskt väldiga dramatiska förändringar i fjällens flora och vegetation som har inträffat de senaste tio, femton åren, säger Leif Kullman.

Hittar också ädla lövträd
Trädgränsen har klättrat uppåt 200 meter sedan början av 1900-talet. Och nu är det inte bara fjällbjörken, som går allt längre upp. Man hittar också allt fler plantor av tall och gran, contortatall och rönn, men också av ädla lövträd.

– Man kan säga att det minst sagt är väldigt förvånande. Vi har till exempel hittat små plantor av ek och alm nästan lika högt upp som de allra översta små fjällbjörkarna, säger Leif Kullman.

Hur kan fröna över huvud taget ta sig upp till fjällsluttningen?

– Det vet vi ju inte säkert men mycket talar för att de är spridda av fåglar.

Ek finns i Härjedalen
Nötskrikan kan tänkas sprida ekollon. Ekplantor har hittats på fjället Predikstolen i Härjedalen och en lönn har återfunnits på Åreskutan i Jämtland. Men också andra växter, som normalt inte hör hemma i fjällnaturen dyker nu upp på fjällsluttningarna.

– Det rör sig om mer typiska skogsväxter som tidigare nästan aldrig har vuxit på fjället, till exempel kan vi hitta mjölkört väldigt högt upp i närheten av smältande glaciärer och vi hittar också gullris exempelvis.

Den högväxta rödrosa mjölkörten, som också går under det folkliga namnet rallarros, kan alltså klara sig högt uppe på fjället. Andra växter, som nu förekommer är blomsterlupin, harsyra och backskärvfrö.

Svårt för låga fjällväxter
Om de här växterna etablerar sig och blir vanligare på hög höjd då kommer det att bli allt svårare för de låga fjällväxterna, som kryper tätt intill marken.

– Det är växtsamhällen som är starkt hotade i dag och de går starkt tillbaka och ofta vandrar det in täta mattor av olika gräsarter som helt förkväver de tidigare dominerande växterna.

En högalpin karaktärsväxt, som den vita eller rosa isranunkeln växer i översilade snölegor och den riskerar nu att bli alltmer sällsynt.

– Isranunkeln är en riktigt högalpin växt, mycket koncentrerad till höga nivåer där det är riktigt kallt på sommaren. Isranunkeln ser ut att få ett mindre livsutrymme, säger Leif Kullman.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se