Fiskodling i Smeviken kan bli förbjuden

Länstyrelsen i Västra Götaland överväger nu att förbjuda fiskodlingen i Smeviken i Södra Bullaresjön.
Orsaken till ett förbud är risken för spridning av laxparasiter från odlingen till vildlaxen i Enningdalsälven. Innan det blir aktuellt med ett förbud så vill länstyrelsen införa strängare kontroller av fiskodlingen och att ägaren sätter upp ett nät runt hela odlingen