Minibuss av vägen

En minibuss körde av vägen vid Torpa Stenhus vid middagstid. Sju personer färdades i bussen och två av passagerarna skadades lindrigt.