Västernorrland lever kvar

Västernorrland kommer fortsätta heta just Västernorrland även i framtiden. Ideen om namnbyte som politiker, organisationer och näringslivet lade fram genom Länsvision 2005 - ratades av allmänheten. Under sommaren har allmänheten fått ge förslag på nytt namn på västernorrland, men dom flesta som svarat i namntävlingen har inte velat ha något namnbyte. Styrgruppen har nu lagt namnbytesförslaget på is och bestämt sig för att istället vårda namnet Västernorrland.