Lex Sarah fungerar bra i länet

Länets kommuner är bra på att ta hand om och rapportera övergrepp eller andra allvarliga missförhållanden inom äldre och handikappomsorgen, den bedömningen gör Länstyrelsen i Kalmar. Den här anmälningskyldigheten kallas för Lex Sarah och i länsstyrelsens rapport för år 2000 framgår att 12 anmälningar gjorts. I tre av fallen gjordes polisanmälan.