Persson tror att Mitthögskolan blir universitet

Vid sitt besök i Östersund idag sa statsministern att han skulle bli förvånad om Mitthögskolan inte får universitetsstatus. Men han hänvisar till resultatet av Högskoleverkets prövning.
Persson sa att om Mitthögskolan inte når universitetsstatus genom den ansökan som nu behandlas, är det viktigt att fortsätta att satsa pengar på kvalitetsutveckling av Mitthögskolan.