Intellektuell exportvara

För tre år sedan blev Mälardalens högskola som första högskola i världen miljöcertiferad enligt det internationella ISO-systemet. Nu blir högskolans miljöarbete intellektuell exportvara.
I helgen åker högskolans miljöansvariga Christina von Oelreich till Johannesburg i Sydafrika till ett eftermöte till den stora miljökonferensen som avslutades i veckan. Särskilda miljöhänsyn i såväl program som enstaka kurser och forskningsprojekt och allmän miljöintroduktion för alla elever och forskare är ett par av miljömålen. Liksom analyser av miljöefekterna av skolans arbete och så enkla praktiska mål som att minska avfallet med 10procent och pappersanvändingen med 8 procent till 2004. Det är nog trots allt de här mer handgripliga målen som studenterna på världens första, men inte längre enda miljöcerifierade högskola noterar mest.