Storstadsbo beredd att hjälpa glesbygdsbo

Stockholmare har betydligt större förståelse för stöd till kommuner i Norrland än vad man tidigare trott. Det visar en undersökning utförd av Demokratiinstitutet om hur stockholmare och boende i skogslänen ser på varandra.
De flesta instämmer i att man ska kompensera kommuner för minskade skatteintäkter. - Det tycker jag är ett nytt inslag i debatten, säger Lars Nord på Demokratiinstitutet. 2000 personer deltog i undersökningen. En stockholmsgrupp och en grupp från de sju skogslänen i norra Sverige. Resultatet visar att en stor majoritet i båda grupperna instämde helt eller delvis i att kvaliteten på vård, utbildning, barnomsorg och kollektivtrafik inte ska bero på vart i landet man bor. Att alla tjänar på att hela Sverige utvecklas och att det ska vara likvärdiga ekonomiska förutsättningar hos kommuner och landsting i landet var det också stor samstämmighet om. Men frågan om det är rätt att kompensera kommuner för minskade skatteintäkter splittrar bílden lite. I skogslänen var det en stor majoritet som instämde helt eller delvis. I stockholmsgruppen instämde ungefär två av tre helt eller delvis: - Det kanske är överraskande att det är någon över huvud taget. Ser man på den debatt som har varit, med den konfrontation som varit mellan stad och glesbygd så tycker jag att det är rätt överraskande att hitta det stödet i storstaden för att hjälpa glesbygden, säger Lars Nord på Demokratiinstitutet i Sundsvall.