PEAB fick bygglov för Tunavallen

Nu har Byggföretaget PEAB fått bygglov för att bygga om den närmare 80 år gamla fotbollsarenan Tunavallen i Eskilstuna.
Ombyggnationen ingår i den kontroversiella ''PEAB-affären'' där tre nya idrottsanläggningar ska byggas. I investeringen på 108 miljoner finns också ett avtal med kommunen om köp av mark för att bygga bostäder på. Tidigare har kommunen kritiserats för att PEAB fått bygglov utan offentlig upphandling. Frågan om kommunen gjorde rätt eller fel kommer att avgöras i länsrätten senare.