Virus drabbar sill

Ett virus hos odlad fisk har nu konstaterats på vild strömming och sill.
Sjukdomen, som klassas som en allvarlig och mycket smittsam djursjukdom på fisk, har drabbat både sill på västkusten och strömming i Östersjön, skriver Svenska Dagbladet. - Sjuk sill är sannolik smittspridare bakom ett aktuellt utbrott i en fiskodling utanför Göteborg, säger statsveterinär Anders Hellström vid Statens veterinärmedicinska anstalt till tidningen. Viruset vållar inre blödningar. Symtomen är att den sjuka fisken blir slö och tappar balansen, den "vinglar" i vattnet.