Fisken flyr utsatta Orustfjordar

Halten av syre är nu så låg på många bottnar längs Västkusten att fisken flyr. Fjordarna kring Orust är en av dom utsatta områdena
Det är informationscentralen för Västerhavet vid länsstyrelsen i Västra Götaland som beskriver läget i en dyster rapport. Fisk och bottenlevande djur utsätts för stor stress nu och tvingas ta sig från dom här drabbade områdena eller dör om dom inte kan. Detta är ett förhållanden som blivit vanliga under den här tiden på året men den kraftiga algblomning som varit på många håll har förvärrat situationen i år. Dessutom kan också det förorenade flodvattnet från de våldsamma översvämningarna i Centraleuropa, som når oss via Elbe, som troligen når den svenska Västkusten vid månadsskiftet september/oktober påverka läget på vissa håll.