Kraftig ökning av asylsökande

Migrationsverket vänder sig nu till regeringen för att begära mer pengar. Orsaken är den senaste tidens ökade flyktingströmmar som innebär ökade kostnader.
Inte sedan bosnienkriget för snart tio år sedan har så många flyktingar kommit till Sverige som under augusti. Enligt Sydsvenska Dagbladet sökte nästan 3 400 personer asyl i Sverige förra månaden. Enligt Migrationsverkets beräkningar kommer uppemot 35 000 söka asyl i Sverige i år, det är 6 000 fler än vad regeringen räknat med.