Ljusning för Laholms tandvård

Köerna till tandvården i Laholm är sedan en tid tillbaka långa. I juli berättade P4 Radio Halland att inga nya patienter tas emot och att saknas tandläkare. Nu verkar det dock finnas intresserad till de vakanta tandläkartjänsterna. Enligt de sydhalländska tidningarna finnas lite drygt tre sökande per ledig tjänst.
Dessutom har personalen i Laholm framfört förslag om att de ska få önskat självstyre - idag hör kliniken ihop med folktandvården i Halmstad - och det har tagits emot väl av vissa landstingspolitiker.