Kumlaelever får planera vägen till nya skolan

En säker väg till skolan, det ska barn och föräldrar i Kumla vara med och planera när den nya Skogstorpsskolan ska byggas i kommunen.
Det är trafikorganisationen NTF som tillsammans med Kumla kommun på ett tidigt stadium försöker bygga bort alla trafikhinder. Under hösten kommer projektledare Lasse Lundberg på NTF träffa både föräldrar och skolabarn för att diskutera hur trafikmiljön runt den nya skolan skall se ut. Det handlar om var skolbussen ska stanna och vilken som är den bästa skolvägen för eleverna, men också om att både elever och förare utbildas i till exempel hur skolskjutsarna ska bli säkrare.