Åtal för krigsbrott

En bosnienserbisk arméofficer, Dragan Jokic, har överlämnat sig till krigstribunalen i Haag.
Mannen är överstelöjtnant och var under kriget chef för en ingenjörstrupp. Han anklagas nu för flera krigsförbrytelser mellan åren 1992 och 1995. Bland annat ska mannen ha deltagit i massakern på 8 000 muslimer i Srebrenica.