Ytterligare avvisningar

Idag har polisområdeschefen i Umeå Staffer Nilsson beslutat om ytterligare avvisningar av bärplockare.
Det är denna gång arton utlänningar som anses sakna medel, dvs pengar att klara sitt uppehälle. Det är inte ännu klart om avvisningen kommer att ske på statens eller de avvisades bekostnad. Staffer Nilsson vill ännu inte uppge viken nationalitet som de som ska avvisas har. De ryssar som avvisades ur landet i går har åkt mot Finland via Haparanda. Alla uppgifter tyder på att dom lämnat landet.