Fler asylsökande än på 10 år

Ovanligt många asylsökande kommer just nu till Sverige. Det riskerar att spräcka Migrationsverkets budget.
Nästan 3 400 personer sökte asyl i Sverige under augusti. Det är den högsta siffran på 10 år. Enligt Migrationsverket är det vanligt att augustisiffran är hög. Därför är fortfarande oklart om årets budget för flyktingmottagningen spricker, säger verkets generaldirektör Lena Häll Ericsson: – Det är alltid fler i augusti än under månaderna innan. Folk rör sig mer under sommarmånaderna. På så sätt skiljer sig inte det här året från andra år. Att det blir just 3 400 beror på att vi ligger högre i år än vad vi brukar. 3 400 var vad ni räknade med? – Vi räknade med att antalet skulle vara högre än under juni och juli, men just den siffran hade vi inte kunnat förutspå. Räknar ni med att den budget ni har kommer att hålla för 2002? – Det är för tidigt att svara på det än. Vi får se när september månad är över om vi fortsatt ligger kvar på den här höga nivån. Då får vi kanske anledning att revidera prognosen.
Christer Hillbom