''Grön'' ost förslag för Stånga

Unika produkter för Stockholmsmarknaden som osten Blå Gotland och en ekologisk ''grön'' ost skulle kunna tillverkas vid Stångamejeriet. Det föreslår den nybildade aktionsgruppen för Stångamejeriet som nu haft sitt första möte.
Även ekologisk mjölk och fil skulle kunna tillverkas i Stånga. Gruppen är kritisk till att den inte fått ta del av uträkningarna bakom beslutet att lägga ner tillverkningen i Stånga, som betraktas som internt arbetsmaterial.