Öppenvården på MAS minskas

Ett tjänstemannaförslag vill spara 40 miljoner kronor på minskad öppenvård på universitetssjukhuset MAS i Malmö. Istället vill man att patienterna i större utsträckning skall söka sig till primärvården.
- Vi vet historisk att malmöborna har en överkonsumtion av öppen specialistvård. Vi måste ändra den här konsumtionen genom att besök som idag sker på Universitetssjukhuset MAS i ännu större utsträckning skall ske hos familjeläkare eller hos den privata specialistvården, säger Håkan Rundberg som är sjukvårdsdirektör i sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt. Enligt förslaget skall tre områden undantas besparingarna och det är vård i livets slutskede, barnpsykiatri och vuxenpsykiatrin. I övrigt vill man spara på öppenvården. Istället hoppas man att patienter i ökad utsträckning vänder sig till den privata specialistvården eller primärvården. Den sistnämnda är redan idag hårt belastad, men två nya vårdcentraler håller på att planeras. Frågan är då om inte detta är en försämring av vården. Det innebär ju att man inte får sina återbesök förlagda till den avdelning där man till exempel har blivit opererad. - Jo, men tryggheten i sjukvårdssystemet måste vara familjeläkaren. Nu sker en kraftfull satsning på familjeläkareorganisationen. Det tillkommer fler familjeläkare och i Malmö upphandlas just nu två nya vårdcentraler, en i centrala Malmö och en på Lindeborg. Ekonomin är sådan att nya behov bara kan tillgodoses om man omfördelar från andra verksamheter, säger Håkan Rundberg.