Tidningstvist löst

Det blir ingen fortsatt rättegång i Karlskoga tingsrätt i tvisten mellan Mediehuset och de båda tidningarna Karlskogakuriren och Örebrokuriren - parterna har nu kommit överens om en förlikning.
Mediehuset gick i konkurs sedan kurirentidningarna försvunnit som kunder i tryckeriet och Mediehuset stämde tidningarna på mångmiljonbelopp för avtalsbrott. Mediehusets konkursförvaltare bekräftar att parterna nu kommit överens, men vill inte berätta hur överenskommelsen ser ut.