Dålig syrehalt längs Skånes västra kust

SKÅNE. I Öresund, Skälderviken och Laholmsbukten är syrehalten redan under den gräns där många organismer utsätts för stor stress, visar en ny rapport.
Det är informationscentralen för Västerhavet vid länsstyrelsen i Västra Göraland, som lagt fram en dyster rapport. Troligen förvärras dessutom läget när det förorenade vattnet från de våldsamma översvämningarna i Centraleuropa når den svenska västkusten. Det blir troligen i månadsskiftet september-oktober.